dijous, 24 de gener de 2008

Je me souviens...
Del gust espés i excitant

d'aquells bogamarins

fets, oberts i rostats

per les minves de gener.