dissabte, 26 de juliol de 2008

London again...

Quan vaig anunciar a casa la intenció d'agafar un període d'excedència de les classes de la universitat, per seguir un curs intensiu d'anglès a Londres i a Oxford, un dels meus fills ho va interpretar com un desig faustià de rejoveniment, mentre que l'altre hi va veure més aviat un obscur desig d'humiliació, de rebre cops de regle o si més no renys per algun error de sintaxi o algun defecte de pronunciació.
Claudio Magris (El viatjar infinit)
És bo córrer el món
quan saps tornar al teu born
(o, potser,
només saps de veritat
on és el teu born
després de córrer el món?)