dijous, 27 de novembre de 2008

Intuïció

Provem per mitjà de la lògica, però descobrim per mitjà de la intuïció.
Hemri Poincaré