dimarts, 4 de maig de 2010

Retratar(-se)   On hi ha una càmera, indefectiblement, no tarda gens a haver-hi un mirall.

Joan Garí