dimarts, 8 de març de 2011

Àlbum, 35: Esbós de dona cara al futur...
Vindicarem la nit
i la paraula DONA.
Llavors creixerà l'arbre
de l'alliberament.

Maria-Mercè Marçal

(de "vuit de març", Bruixa de dol)