dissabte, 19 de març de 2011

Pensament, 5: De la pèrdua i el guany   Potser tinguin raó i, per assegurar l'infinit, calguí mantenir sempre la distància que fa introbables les paral·leles, contenir-nos en l'espiral soliptista de la mancança i el desig...  Però, de què ens serviria l'infinit, si mai no s´hi arriba!