dijous, 26 de maig de 2011

"Elogi dels gurtels", de l'insigne profeta Anselm Turmeda
Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat;
savi fan tornar l’hom orat,
pus que d’ells haja.

Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l’home infernal
e fan dir-li a l'immoral
te quiero un huevo.

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preïcadors:
Beati peporum.

Diners magres fan tornar gords,
e tornen lledesmes los bords.
Si diràs jas a sants barons
tost es corrompen

Diners tornen los malalts sans;
moros, jueus e crestians,
lleixant a Déu e tots los sants,
a mi me voten.

Diners fan vui al món lo joc,
e fan honor a molt badoc;
a qui diu «no» fan-li dir «hoc».
Per un bon trajo

Diners, doncs, vulles aplegar.
Si els pots haver no els lleixs anar;
si molts n’hauràs amic faràs
el papa de Roma.


(extracte)