dilluns, 29 d’agost de 2011

Un ésser mòbil: (versions de Paul Éluard, 23)
Un cosD’aquest costat hi ha l’estiu
La música a la gàbia
La llengua al palau dels ocells
El riu de la saurina
D’un fluent que em crema entre les mans

És bruna
Amb la carn dura
Marcada de blau
Molt dura daurada de força
Una tulipa al vespre
Carícies de raïm

És blanca
Tendra roja i ataronjada
El calor l’afebleix
Herba clara perla inerta
Tota una platja tímida
Caiguda d’un cel de cotó

Cap joc no ens diverteix
Les nostres armes tenen poc espai
És un bell estiu sense vels
El pesat deure de l’estiu

(Une longue réflexion amoureuse)