dilluns, 28 de novembre de 2011

Un ésser mòbil: (versions de Paul Éluard, i 30)

      Vint-i-vuit de novembre de mil nou-cents quaranta-sis

No envellirem ensems.

                       Heus aquí el dia

                       Sobrer: el temps desborda

El meu amor tan lleuger empoma  el pes d'un suplici.


(Le Temps Deborde)