divendres, 13 de gener de 2012

El nu s'engataimant felí
davall l'allau de llum
el nu s'engata