dijous, 26 de gener de 2012

Je me souviens...: (Del que creia el pare)que el meu pare
- com abans el seu -
creia fermament que
la paraula és l'home.