dimarts, 6 de març de 2012

Afinitats electives: Koldo Chamorro o entrar en l'enigma de la llum
   Koldo Chamorro (1945 - 2009), va nàixer a Vitòria, va passar la seva infantesa Guinea Equatorial i va tornar a Pamplona amb 16 anys. Tot i fer els estudis d'empresarials,  ja ho combinava amb la seva aecció a la fotografia; el 1972 aconsegueix una beca d ela Dotació d'Art Castellblanch i marxa a estudiar fotografia als EE.UU. on treballarà amb fotògraf de primer rengle com Ansel Adams, Jean Dieuzaide o Brassaï. De retorn en 1973 inicia la seva tasca com a fotògraf independent: S'integra des d ela seva fundació en el grup Alabern de Barcelona i, ja en els vuitanta segueix el corrent documentalista al costat d'altres fotògrafs com Cristina Garcia Rodero, amb la realització de diverses sèries com España mágica.    El 1985 inicia la seva tasca docent amb la impartició de nombrosos cursos i tallers arreu de l'estat espanyol, tasca on es va guanyar l'estima i l'admiració de molts. Des del 1997 fins la mort va treballar per a diversos organismes internacionals, com la UNESCO, amb la realització de diverses sèries fotogràfiques centrades en les minories ètniques. 
   L'element central de la seva concepció de la fotografia és la captació de llum:

   
   ... Escriure amb la llum, usar-la com a suport de la teva experiència i coneixement, és unir una energia particular que es materialitza d'un mode coherent a una altra energia més abstracta i universal
(...)
   Només arriba a ser fotògraf qui intenta entrar en l'enigma de la llum ...