dissabte, 5 de maig de 2012

Codolades, 1: La paraula és l'home
Aquesta gentola diu
que compleixen els contractes:
l'escurcen als interins
i l'engrossen als amics

             vejats miracle!