divendres, 15 de juny de 2012

Àlbum, 91: cacaus salats
píndoles del vici
al bell punt de sal

un darrere l'altre
l'avenc del pecat