dimarts, 26 de juny de 2012

Afinitats electives: Lewis Carroll o el país de la mirada meravellada.
    
Lewis Carroll és el psedònim artístic de l'escriptor i fotògraf anglés  Charles Dogson (1832 - 1898). Tot i la preeminència que ha tingut la seva faceta d'escriptor en la valoració de la seva obra creativa, la fotografia hi va jugar un paper essencial. Lewis Carroll es va iniciar en la tècnica fotogràfica a partir de l'any 1856 per influència del seu oncle Skeffington Lutwidge, del seu amic Reginald Southey i del fotògraf Oscar Gustav Rejlander. De seguida es va revelar com un fotògraf extraordinàriament dotat.

   La seva intensa afecció per la fotografia va fer que que aquest nou art es convertís per a Carroll en un mitjà d'inspiració i d'expressió fonamentals a l'hora de desenvolupar un ideal  de perfecció moral i estètica que va anar relacionant amb una mena d'innocència i esplendor adànics,  on el cos humà es manifesta enllà de tot sentiment de culpa,  des de la seva puresa i innocència. Una culminació de la llibertat i de la bellesa que Lewis Carroll va intentar plasmar sobretot, i quasi obsessivament, en molts retrats de xiquetes, entre els quals cal destacar  Alexandra Kitchen i Alice Liddell, la nena que li va inspirar els relat  d'Alícia al País de meravelles i Alícia a través de l'espill.

    M'agrada especialment la pàtina de fascinació que amera les imatges i que sembla desprendre's com un perfum narcotitzant de l'actitud tan ingènua com decidida d'unes xiquetes que semblen emergir del capoll de la infantesa.