dilluns, 4 de març de 2013

Je me souviens...: (De Miquelet del Cid)
Que mon pare deia
que el seu pare deia
que Miquelet del Cid
tenia set pams
baix terra.