divendres, 28 de juny de 2013

Afinitats electives: Cindy Sherman o la cambra dels espills

   Cindy Sherman (New Yersey, 1954), és una creadora polifacètica que, a més de la fotografia, s`ha dedicat a la performance, el teatre, la mascarada...  Des d'un ús reiteratiu de l'autoretrat i el transformisme, Cindy ha treballat el joc i la hibridació (fotografia i pintura...), l'ambigüitat, la tensió entre realitat i ficció, entre autenticitat i còpia..., i -sempre a partir d'un punt de vista crític -, ha cercat de deconstruir els mecanismes de la seducció, del sofriment, de la mostruositat o de l'androgínia.

   Encara que jo no hagi mai considerat la meva obra com a "feminista" o com a declaració política, és cert que tot el que s'hi troba ha estat dibuixat a partir de les meves observacions en tant que dona en aquesta cultura.