dissabte, 9 de novembre de 2013

Del manteniment de la bellesa
   Mantenint la bellesa, preparem aquell dia de renaixement en el qual la civilització posarà al centre de la seva reflexió, lluny de les virtuts formals i dels valors degradats de la història, aquesta virtut viva que funda la comuna dignitat del món i de l'home i que hem de definir ara front a un món que la insulta.

Albert Camus