dimecres, 26 de març de 2014

De paradisos
algun dia entenem, però, que, lluny d'habitar-se,
els paradisos són per ser sols cobejats;
petjar-los, en canvi, fóra destruir-los a l'acte.

Àlex Susanna