divendres, 14 de març de 2014

La nostra gent d'Elx: quintetes enversades per malaguenya a l'estil de Verdegàs.