dijous, 29 de maig de 2014

Quin és aquest rostre: (versions de Bernard Noël, 9)

Aproximació 2

li manca a l'absolut
un contrari
i és el nom
li manca al nom
una apariència
i és el rostre

la vida trena els trets
traça els traus
que li abelleix
i es gita allà
amb la mort                  


il faut à l'absolu / un contraire / et c'est le nom / il faut au nom / une apparence / et c'est le visage  //  la vie tresse les traits / trace les trous / qu'elle aime / et couche là / avec la mort
(Bernard NoëlL'ombre du doubleII. Quel est ce visage, Approche, 2)