dijous, 12 de febrer de 2015

Marc Granell llig en l'aniversari del Grup Poètic Argila de l'Aire