dijous, 5 de març de 2015

Je me souviens...: (del paper assecant)

De l'espectre màgic de tants escrits
xuclats, resseguits a l'inrevés,
sagrari de camins interferint-se
en un profund palimpsest.