dijous, 7 de maig de 2015

Llei de Dependència i Govern valencià del PP: història d'una gestió nefasta