dilluns, 18 de maig de 2015

Trencallté gust d'aigua
fresc        no res

el mormol
set         serè

de la saviesa