dijous, 25 de setembre de 2008

Entendre


Quan la gent es preocupa per entendre un poema es concentra en allò que el poema diu, i això és probablement la via més segura de no entendre el poema ... Allò que un poeta es proposa escrivint no és dir sinó fer, o crear un efecte.

Jaime Gil de Biedma