dissabte, 7 d’abril del 2018

Retorn a casa
El rastre retrobat
de la teua olor
com un rerafons
de cascada

la plàcida certesa
que som fets d’aigua