dijous, 3 de desembre de 2009

Món en sopols
dorm el nauxer,
la nit és un vel prim
que el dol sondrolla