dissabte, 21 de juny de 2014

De la memòria del foc
¿Com llegir una pàgina ja cremada en un llibre encès sinó recorrent a la memòria del foc?

Edmond Jabès