dijous, 26 de juny de 2014

Raimon: cantarem la vida




Comença l'estiu
joiosa promesa
de maturitat