dimarts, 29 de juliol de 2014

Afinitats electives: Paco Martí, perifèrics i perifèries
   Ara fa uns mesos, el meu amic Rafa Gomar em va embolicar perquè participés a l'acte de Contes al Palau d'enguany (una activitat  a dins de la setmana literària de Gandia, que es celebra al mes de novembre, al voltant del lliurament dels premis de la ciutat). Es tractava d'un projecte creatiu cooperatiu, en parella: escriure una o més narracions, coordinadament amb un conjunt d'imatges aportades per n fotògraf determinat. Tot això generarà un acte públic de lectura i debat, acompanyat d'una exposició del conjunt de les obres i un llibre d'art, a mena de catàleg..
   A mi em va tocar Paco Martí, un xicot de Castelló que no coneixia. A la primera trobada amb ell, a València, per prendre el contacte i planificar el treball, em vaig adonar de seguida que m'agrada com a persona, que ens avindríem bé. Després, quan vaig tenir les seves imatges, vaig constatar que es tractava d'un fotògraf particularment interessant, pel que fa al món de la seva creació: la seva temàtica primordial centrada en els àmbits suburbials, marginals, i en les persones que s'hi refugien, la seva mirada empàtica i la seva tècnica fotogràfica (enquadraments, retrats,  ús de la paleta de colors...)
   En definitiva, estic molt il·lusionat amb aquest treball i amb les possibilitats de continuïtat que genera, però sobretot amb l'oportunitat que m`ha donat d'iniciar una bona amistat amb Paco i també amb altres fotògraf entusiastes que es mouen al voltant del Fotoespai de Gandia, especialment l'apassionat Pep Aparisi.