dimarts, 15 de juliol de 2014

Quin és aquest rostre: (versions de Bernard Noël, i 15)
Aproximació 3


es llencen dins la nafra
desbriden el dolor
i la seva gola obscura
posen el pas d'antany
en el pas d'avui
trepitgen sobre els ulls

un poc de temps endurit
en la boca
és un nom
que es dreça en peu
sobre el nervi malalt


se lancent dans la plaie  /  débrident la douleur  /  et sa bouche obscure  /  posent le pas d'autrefois / dans le pas d'aujuord'hui / marchent sur les yeux  //  un peu de temps durcit / dans la bouche / c'est un nom / qui se tient debout / sur le nerf malade

(Bernard NoëlL'ombre du doubleII. Quel est ce visage, Approche, 3)