dimarts, 9 de juny de 2015

Del "poeta maleït"
El poeta maleït és un irreductible condemnador de les normes esterilitzants dictades pel sistema establert; un voraç i veraç resistent tan autocondemnat a l'abisme interior com condemnat pels límits exteriors; sempre al marge, encara que no  necessàriament marginat.

Ángel Guinda