dimecres, 10 de juny de 2015

Mai no hem pogut, però desesperar





A Mònica i a Ximo, amb preocupació