dijous, 24 d’abril de 2008

Reclam

brill que retruny,
sobre el parany del mar
la lluna bruny