dissabte, 3 de juliol de 2010

Afinitats electives: els clarobscurs de Dora Maar   Henriette Theodora Markovitch, coneguda amb el nom artístic de Dora Maar. És un altre exemple d'aquella colla surrealista parisina que m'ha interessat de sempre.
   En aquest cas, per damunt de la seva fascinadora personalitat, i especialment l'atractiu de la seva vida amorosa, m'interessa ressenyar una extraordinària capacitat creativa que anava parella al seu interés per l'estudi de la tècnica fotogràfica, d'on cal posar en relleu el distorsionament de les imatges i el tractament de les ombres a partir del domini de la tècnica de la sobreexposició.  


1 comentari:

Vida ha dit...

Dona Maar, la dona que plora. I una més que caigué dins els braços del geni.