dimarts, 28 de maig de 2013

L'altra València: terra de refugi
bressol de la república
recer de llibertat