divendres, 14 de novembre de 2014

Els ho recordarem, senyors del PP: D'això volen parlar els jutges argentins amb Martín Villa

JO, EN VEUREU PLORE