dissabte, 3 de setembre de 2011

Pensaments, 16: La màquina capitalista
   Atès que el sistema capitalista té com a objectiu irrenunciable el màxim benefici, només pot funcionar amb motor d'explotació