divendres, 5 d’agost de 2011

Pensaments, 15: El temps d'una vida, 1  
La plenitud de la vida cap igualment en el breu estremiment d'una flor de gesmil  com en el perllongat redolar d'una cinqueta