dijous, 22 de maig de 2014

Del cos que mira
Transforma el teu cos sencer en visió: fes-te mirada

Rûmî