dimecres, 24 de desembre de 2014

El Cant de la Sibil·la a Teulada

El Cant de la Sibil·la
Lletra d’un breviari de la Seu de València de 1533.


Al jorn del Judici
se pagarà nostre servici

D'una Verge naixerà
Déu i hom qui jutjarà
de cascú lo be i lo mal
al jorn del Juí Final.

Al jorn ...

Mostra’s han quinze senyals
per lo món molt generals,
los morts ressuscitaran
de on tots tremolaran.

Al jorn ...

Dalt dels cels davallarà
Jesucrist i es mostrarà
en lo Vall de Josafat
on serà tothom jutjat.

Al jorn ...

Portarà cascú escrit
en lo front el seu despit
les obres que haurà fet,
d’on haurà cascú son dret.

Al jorn ...

Als bons darà goig etern
e als mals lo foc de l’infern
a on sempre penarà
puix a Déu ofés hauran.

Al jorn ...

Los puigs i plans seran iguals
allí seran los bons i mals,
reis, ducs comtes i barons,
que de llurs fets retran raons.

Al jorn ...

Un rei vindrà perpetual
vestit de nostra carn mortal,
del cel vindrà tot certament
per fer del segle jutjament.

Al jorn ...

Aprés vindrà terriblement
lo Fill de Déu omnipotent,
de morts i vius judicarà:
qui bé haurà fet allí es parrà

Al jorn ...

Mare de Déu pregau per nos,
puix sóu mare de pecadors,
que bona sentència hajam
i paradis possejam.


Al jorn ...

Vosaltres tots, qui escoltau,
devotament a Déu pregau
de cor ab gran devoció,
que us porte a salvació.
Al jorn del Judici
se pagarà nostre servici.


Cap comentari: