dilluns, 10 de desembre de 2012

Normes que no canvien
   Hi ha gent que es pensa que la norma Circuli per la dreta és de trànsit.

Perich