dijous, 19 de setembre de 2013

Aquella Gata dels seixanta: Ieee la font! Ieee el piló! Ieee les llumetes de Sant Miquel!
   Tot i que aquesta foto de la Plaça de l'Església té un enquadrament molt més convencional i repetit entre els gaters que la que ja vaig penjar (on es veu la desapareguda casa "dels Felius"), he volgut penjar-la també perquè -a més de mostrar com estava la façana de l'església i el campanar, on  es recolza una bicicleta ben interessant, abans de les neteges i restauracions que després s'hi han fet,- té la gràcia de mostrar-nos la font en el seu estat primitiu i l'entramat de llumetes que ornava la imatge de Sant Miquel al capdamunt de la portalada. 
   Es tracta de dues "realitzacions" que,  juntament amb el piló -que barrava el pas de vehicles en mig de l'estreta boca del carrer Dr Gómez Ferrer- sembla que van ser  executades pel primer ajuntament franquista i que, segons he sentit contar, van provocar la triple exclamació (càrregada d'ironia) de "Ieee la font! Ieee el piló! Ieee les llumetes de Sant Miquel",  uns crits que ja vaig sentir tantes vegades pels carrers del poble i que no sé si encara segueix viu.


Cap comentari: