dilluns, 23 de setembre de 2013

Pensaments, 62: Dels déus no-nacionalistes
   Són tan egòlatrament nacionalistes que, quan ens miren a nosaltres, és veuen Ells