dimarts, 24 de març de 2015

Je me souviens...: (de les parets encalcinades)

de quan la pell
de les cases
encara era de calç