dijous, 7 de novembre de 2013

C'era una volta un paese





Els ho hem de fer pagar ben car.