dijous, 7 de novembre de 2013

C'era una volta un paese

Els ho hem de fer pagar ben car.