dissabte, 13 de juliol de 2013

De la corrupció
   La corrupció de cada govern comença gairebé sempre per la dels principis.

Montesquieu