dissabte, 15 d’agost de 2009

L'escapada de l'estiu, 2: De la vulnerabilitat del nu


Ja coneixeu la meva afecció a la fotografia, de manera que no us estranyarà que una de les visites més plaents de la nostra estada a Porto hagi estat, precisament, la visita al Centro Português de Fotografia. A mes de demorar-nos per les diferents sales on hi havia exposicions interessantíssimes tant de fotografia i de càmeres i altres estris fotogràfics, vaig comprar un número de ersatz, la revista que edita, millor editava, la institució. Es tracta d'un exemplar dedicat de manera rellevant a la fotografia brasilera i conté un article que m'ha interessat especialment: "Da vulnerabilidade do nú", de Maria do Carmo Serén. No em resisteixo ha traduir-vos-en un fragment:


L'experiència del nu fotogràfic és l'experiència del nu que sabem de nosaltres mateixos: per fer veure la nuesa no és prou mostrar el cos sense roba. És precís tornar visible l'acte de despullament.
En mostrar el nu entre el descriptiu i l'estetic, la fotografia mostra el nu ell mateix, simple com una epifania, aparició entre un acte de vestir o desvestir, un espai de temps que és mesura per la memòria i per la participació: la fotografia renova el sagrat com a manifestació profana i en la seva relació amb el cos, la imatge conserva la seva virtut al costat del cos de carn. El fotògraf és aquí el voyeur absolut, aquell que crida la presència de l'invisible i posa en circulació codis milenaris de conéixer que només el cos sap entendre.